Tag Archives: dessitjos

Consells per als polítics locals (I) Entitats locals i finançament

Després d’estar des del 99 donant suport a una formació política, per tal de canviar el model de gestió local, ha acabat fent el mateix que havien fet els altres partits polítics.  La meva crítica i proposta per al partit que vulgue és per al funcionament de finançament de les entitats.

  • S’ha de potenciar les entitats que porten el nom de Deltebre lluny, i que fan que el poble obtingue un valor afegit, com podria ser des de la promoció cultural o els èxits esportius
  • Les entitats si volen diners de les contribucions locals, han de retornar aquest servei al poble, és a dir que les entitats han de tenir un calendari d’actes per tal de que els deltebrencs, puguem veure a que es dediquen, que fan, o perquè no que facen activitats que donen servei social, per exemple l’ajuda a la recollida de joquines (com fa la creu roja joventut) o la neteja de platges que s’organtiza des del parc natural.
  • La barra de les festes majors, és portada per decret per dues entitats esportives com són la UE Deltebre i la UE Jesús i Maria, i per tant cap altra entitat pot accedir a una forma de subvenció indirecta com és la gestió d’estes barres.
  • S’han d’amortitzar els serveis, i crear un centre d’entitats, on tinguen centralitzat serveis administratius (despeses de fotocopies, internet, telèfon, …), més coŀlaboració entre elles i sobretot crear més sinèrgies entre entitats que puguen ser afins.
  • La gent que està en dues o més associons, podria obtenir ventatges “fiscals”, això crec que ajudaria que més persones s’involucressen en les associacions, i que s’augmentés el nombre de socis.

Aquests són uns quants punts que m’agradaria que algun dia s’apliqués a les entitats del poble, però que sembla que cap partit ho vulgue fer, ja que moltes d’elles estan polititzades o les intenten polititzar.

Anuncis